Безстрашни ли сте?

Искате да направите всекидневието си малко по-вълнуващо. Сред идеите Ви се прокрадва и хрумването:

Да организирате бой с възглавници - да смените обзавеждането или целия си приятелски кръг
Да заминете на безлюдно място (остров, планинска хижа, село с един жител)
Да тръгнете нанякъде без цел и посока
Следващ въпрос
Въпрос 2 от 10