Да запазим доброто на всяка цена!

Имате достатъчно пари. Ще ги похарчите ли за подаръци на приятелите си?

Да
Не
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 12