Тест за увереност в себе си

Даже да се чувствам отвратително, аз внимавам за това да не разваля настроението на другите:

Вярно
Не мога да преценя
Невярно
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 30