Черногледи ли сте?

Доказано е, че оптимистите успяват в живота по-добре от песимистите. Но практиката показва, че малко песимизъм, използван интелигентно също може да ни бъде от полза. Ако си отговорите на следващите въпроси, ще разберете оптимистка ли сте или песимистка.

Тестът се състои от 12 въпроса.

Начало на теста
Решаван 3942 пъти