Чака ли Ви блестяща кариера?

На въпросите отговорете само с "ДА" или "НЕ" в зависимост от това дали знаете, или не знаете отговора на всеки въпрос. Ако действително искате да разберете чака ли Ви блестяща кариера, не бързайте да отговорите, а дълбоко и детайлно опишете на отделен лист своя отговор.

И така, ако не знаете отговора на въпроса, отговорете с "НЕ", ако можете подробно да отговорите - с "ДА".

Тестът се състои от 65 въпроса.

Начало на теста
Решаван 1729 пъти