Безстрашни ли сте?

Как реагирате на предизвикателствата, изпитвате ли често страх от тях, свивате ли се в ъгъла или смело се изправяте и пъчите гърди.

Тестът се състои от 10 въпроса.

Начало на теста
Решаван 7277 пъти