Активни ли сте?

Този тест ще Ви даде отговор на въпроса дали сте активни хора в днешно забързано време или бързо се уморявате и губите интерес към обкръжаващата ви действителност.

Тестът се състои от 13 въпроса.

Начало на теста
Решаван 5538 пъти