Привлекателни ли сте?

Ако Ви представят на някого:

Гледате го право в очите
Свеждате поглед
Внимателно го оглеждате
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 19