Фетишистка ли сте?

Ако в къщи имаш хищно цвете, то би могло:

Да те сграбчи
Да те убоде
Да те ухапе
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 5