Привлекателни ли сте?

Ако сте заедно с партньора си в друга компания, Вие:

Не му обръщате особено внимание, разговаряте предимно с другите
Забавлявате се главно с Вашия партньор
Бъбрите наравно с всички
Следващ въпрос
Въпрос 3 от 19