Достатъчно решителни ли сте?

Ако се заблудите в чужд град, какво ще направите?

Ще продължа да вървя, докато не попадна на някакъв ориентир
Ще попитам някого за пътя
Лесно ще изпадна в паника
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 8